Creator

Miljöbalken, 1 dag

Vi fick en miljöbalk i Sverige redan 1998. De flesta som driver företag har hört talas om detta, det är dock väldigt få företagsledare som känner till att balken berör deras verksamhet på olika sätt.

Kursen ger dig

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.

Målgrupp

Kursen vänder sig till VD, Vice VD, Miljöchef, Miljösamordnare, Internrevisorer, Ansvariga för kemikaliehantering, avfallshantering och miljöfrågor.

Ur kursens innehåll

  • Bakgrund
  • Miljöbalken övergripande
  • Miljöbalkens hänsynsregler
  • Verksamhetsutövarens egenkontroll
  • Hantering av avfall
  • Hantering av kemikalier
  • Skydd mot olyckor
  • Brandfarliga varor
  • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov för erhållande av diplom

Kursavgift

6 500 kr/deltagare (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen hålls den 10 Nov. 2017 på Quality Park Hotell, Södertälje Centrum.

Anmälan görs nedan eller  på info@creator.nu. Efter anmälan erhålls tider och plats per mail.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften. Platsen får överlåtas till någon annan på företaget.

Miljölagstiftning