Creator

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖARBETE


AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets föreskrifter rörande arbetsmiljö. Alla ska arbetsgivare måste enligt lag följa dessa föreskrifter, och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som arbetsgivare har alla företag en skyldighet att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen och arbeta för att förbättra arbetsmiljön.

 

 

 

VI HJÄLPER ER


 

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag som har fått nedslag vid en inspektion eller företag som vill se till att de uppfyller kraven innan någon olycka sker. Våra medarbetare har goda kunskaper om hur du bäst uppfyller de krav som gäller för din bransch.

 

Kontakta oss för mer information…