ISO KONSULT

Kurs i Miljöbalken, 10 Nov. 2017

Kursen ger deltagaren en bra grund för att förstå miljöbalken och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet.

OM KURSEN 

ISO 9001 & ISO 14001 Integrerad, 24 Nov. 2017

Kursen ger deltagarna kunskaper i samverkan och tillämpning för att uppfylla kraven i ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem version 2015.

OM KURSEN

Kurs i Internrevision, 14-15 Dec. 2017

Kursen ger deltagaren kunskaper i revisionsteknik och i hur revisorerna skall tolka
standardkraven för bästa möjliga tillämpning och ledning mot ständiga förbättringar.

OM KURSEN