Creator

Hjälp med Offentlig upphandling!

Från och med 2021 finns det möjlighet att få hjälp av oss med offentliga upphandlingar. Vi hjälper till med att ta fram nödvändig dokumentation och styra processen. Kontakta oss för tjänstens utformning!

Hyra kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö eller informationssäkerhetschef!

Från och med 1 feb 2021 är det möjligt att hyra en resurs för att bygga och/eller administrera era kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- eller informationssäkerhetssystem på plats. Kontakta oss för närmare information!

Vi utökar!

18 sept. 2020 startar vi ytterligare en kurs i praktisk uppbyggnad och dokumentation för företag som vill bli certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 i Malmö.

ISO 9001 &ISO 14001, Göteborg

Den 28 aug. 2020 håller vi kurs i praktisk uppbyggnad och dokumentation för företag som vill bli certifierade enligt ISO 9001 och 14001 i Göteborg.

Informationssäkerhet ISO 27001

Från och med 2019 kommer vi att börja bygga system för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001.

 

Arbetsmiljöarbete enligt SAM

Nu kan företag som har fått en inspektion av arbetsmiljöverket och behöver stöd vända sig till oss.

Företagskickoff

Funderar ni på att ha en kickoff och vill ha maximal nytta?
Då har vi kurser som gynnar hela företaget.