Creator

Ny ISO9001 och ISO14001 kurs, Göteborg

Den 24 sept 2021 startar en ny grupp som  vill bygga ett kvalitets- och miljöledningssystem med målet att bli certifierade under våren 2022.