Creator

När inte tiden räcker till


Under många års arbete med uppbyggnad och upprätthållande vet vi att det kan vara svårt att hitta tid eller resurser för att upprätthålla ett eller flera system.  Tiden räcker helt enkelt inte till. Ibland kan det vara kompetensfråga också.

VI FINNS TILL ERT FÖRFOGANDE …


 

 • För interna revisioner
  Där ni känner att ni inte hinner med eller vill ha kunskap utifrån för att säkerställa nivån på ert arbete.
 • Vid externa revisioner
  Där ni vill ha stöd för tolkningar av standarder och kanske även hjälp med att släcka identifierade avvikelser.
 • För att lägga till eller integrera flera system
  Den dagen då ni vill lägga till ett system eller integrera befintliga system.
 • För hjälp med miljöutredning och identifiering av lagkrav
  I systemen finns krav på återkommande miljöutredning och kontinuerlig kartläggning/uppdatering av lagar som berör verksamheten. Vi hjälper till där ni inte hinner med.
 • För att göra kundundersökningar
  Med er kvalitetspolicy som riktlinje kan vi hjälpa er att ta fram frågeunderlag, göra undersökningen och sammanställa resultatet samt tillsammans med er ta fram en handlingsplan för åtgärder som resultat av undersökningen.
 • För att strukturera upp ledningens genomgångar
  Enligt er rutin kan vi sammanställa underlag inför ledningens genomgångar, kalla berörda, leda genomgångarna och upprätta protokoll.
 • Inför offentliga upphandlingar
  Kan vi hjälpa er med att upprätta och sammanställa den systemdokumentation som krävs för att maximera möjligheterna till kvalificering.
 • För att hyra in en kvalitets- eller miljöchef 
  För en kortare eller längre period, i syfte att certifiera sig där egen resurs saknas eller för att lösa ett specifikt problem.

Vi kan skräddarsy ett serviceavtal utifrån förutsättningar och era behov.

 

Maila till oss, för ett förutsättningslöst möte, så tar vi det därifrån!