Creator

Ett system för att skydda företagets viktigaste tillgångar


Företagets viktigaste tillgångar består många gånger av information såsom patent, konstruktionsritningar, kundregister, avtal, personuppgifter mm

Dessa tillgångar är oftast (alltid) digitala i någon form och finns på någon dator någonstans som företagets anställda använder i den dagliga driften. Tillgångarna skall skyddas mot obehöriga men digitaliseringen skapar möjligheter för stöld och utpressning med hjälp av trojaner, virus och program för kryptering. ISO 27001, ledningssystem för informationssäkerhet, innehåller krav på tekniska och administrativa arbetssätt för att skydda företaget informationstillgångar.

 

Skydda era informationstillgångar!


Vi hjälper er att skapa de arbetssätt som behövs för att skydda era informationstillgångar enligt kraven ISO 27001.

Kontakta oss för mer information…