Creator

Informationssäkerhet, 1 dag

Information är precis som människor och maskiner en av verksamhetens viktigaste resurser. Med hjälp av medvetenhet och kunskap går det att förebygga att just er verksamhet inte blir drabbad av utpressning, virus, stöld, spionage eller sabotage.

Kursen ger dig
Kursen ger deltagaren en grund i vad informationssäkerhet handlar om och hur man skyddar sig och sin verksamhet mot de vanligaste händelserna.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som vill skaffa sig en stabil grund i informationssäkerhet.

Kursinnehåll

  • Terminologi och begrepp
  • Skyddsvärden
  • Administrativ säkerhet
  • IT säkerhet
  • Fysisk säkerhet
  • ISO 27001
  • Lagstiftning
  • Övningsuppgifter

Kursdeltagarna erhåller diplom på genomgången kurs.

Kursdatum: 6 maj 2021, 9-16.
Sista anmälningsdatum: 23 april. 2021. Antalet platser är begränsade p g a Coronahänsyn.
Pris: 6 500:- /deltagare exkl. moms och inkl. fika, lunch och dokumentation.
Plats: Stockholm, efter anmält intresse erhålls information om tid och plats inför första tillfället.
Förkunskaper: inga

Intresseanmälan görs via nedanstående formulär.

[/column][/fullwidth]