ISO KONSULT

Internrevisionsutbildning

Internrevision är ett av de bästa verktygen som finns för följa upp om befintliga system är kompletta, följs och fungerar. För att utföra en värdeskapande internrevision krävs kunskaper om kraven i gällande standarder och erfarenheter från andra verksamheter. Denna internrevisionsutbildning på två heldagar är riktad till revisorer som skall revidera system mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren förutom kunskaper om revisionsteknik även kunskaper om hur revisorerna skall tolka standardkraven för bästa möjliga tillämpning och ledning mot ständiga förbättringar. Utöver detta behandlas miljöbalken, avfallsförordningen, kemikalieförordningen och lagen om egenkontroll.

Målgrupp

Kursen vänder sig till Internrevisorer, Blivande internrevisorer, Kvalitetschef/samordnare och Miljöchef/samordnare. Engagerade VD och vice VD kan med fördel delta för att dra största möjliga nytta av system och kunna dela i kvalificerade diskussioner om och kring systemen.

Ur kursens innehåll

 • ISO 9001 & ISO14001 ur revisorsperspektiv
 • Krav på internrevisorer
 • Principer och planering för revision
 • Förberedelse inför revision
 • Öppningsmöte och psykologi
 • Intervju- och undersökningsmetodik
 • Lagstiftning
 • Dokumentation
 • Avslutning
 • Uppföljning
 • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med prov för erhållande av diplom.

Kursavgift/Anmälan

13 500 kr/deltagare (exkl. moms). Vid flera än två deltagare från samma företag begär offert.

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen hålls den 19 och 20 April 2018 på Quality Park Hotell, Södertälje Centrum.

Anmälan görs till nathalie@creator.nu eller på Tel: 070-714 74 18.

Efter anmälan erhålls bekräftelse om tider och plats per mail.