ISO KONSULT

ISO 14001 Grundkurs

ISO 14001:2015 är en internationell standard för ett aktivt miljöarbete. Systemet är skriven så att aktivitetsnivån/ambitionsnivån varierar starkt mellan olika länder trots samma skrivning i standarden. Grunden i standarden är den miljöpåverkan företaget har och gällande miljölagstiftning i landet.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren en bra och detaljerad insikt i de krav som ställs i ISO 14001. Deltagaren får också kännedom om de lagar som kan beröra den egna verksamheten för att kunna fördjupa sig och svara på externa miljöfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill förstå eller lära sig grunderna i ett aktivt miljöarbete. Kursen är anpassad för alla som svarar eller kan tänkas svara på frågor kring miljösystem och miljöarbete i olika sammanhang dvs i första hand VD, Ansvarig för miljösystem i verksamheten, Miljöchef, Miljösamordnare, Internrevisorer, Produktionschef, personalchef, Marknadschef och Försäljningschef.

Ur kursens innehåll

 • Bakgrund
 • Lednings åtaganden
 • Miljöutredning/Miljöpolicy
 • Lagar och andra krav
 • Planering
 • Verksamhetsstyrning
 • Uppföljning/resurshantering
 • Dokumentation
 • Krav vid offentliga upphandlingar
 • Interna revisioner

 

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av diplom

Kursavgift

6 500 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen hålls den ”inga platser kvar” på Quality Park Hotell, Södertälje Centrum.

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften. Platsen får överlåtas till någon annan på företaget.

 

ISO 14001 Grund
Skickar