ISO KONSULT

ISO 9001 Grundkurs

ISO 9001:2015 är en internationell standard för kvalitetsarbete. Systemet tillämpas över hela världen med samma krav på styrning av aktiviteter i verksamheten. ISO 9001 har funnits på den svenska marknaden sedan 1987 i svensk översättning och har uppdateras ett antal gånger genom åren i syfte att bättre möta företagen och marknadens krav.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren en bra och detaljerad insikt om de krav som ställs i ISO 9001:2015. Deltagaren får också en ingående förståelse till bakgrunden till de olika delkraven för att dels svara på frågor kring standarden och motivera personalen till ett kvalitetsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill förstå eller lära sig grunderna i ISO 9001. Kursen är anpassad för alla som svarar eller kan tänkas svara på frågor kring kvalitetssystem i olika sammanhang dvs i första hand VD, Ansvarig för Kvalitetssystem i verksamheten, Kvalitetschef, Kvalitetssamordnare, Internrevisorer, Produktionschef Personalchef, Försäljningschef och Marknadschef.

Ur kursens innehåll

  • Bakgrund
  • Ledningens åtaganden
  • Försäljning/Ordermottagning
  • Inköp
  • Produktion/utförande
  • Uppföljning/Resurshantering
  • Dokumentation
  • Krav vid offentliga upphandlingar
  • Interna revisioner

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov för erhållande av diplom.

Kursavgift

6 500 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen hålls den ”inga platser kvar” på Quality Park Hotell, Södertälje Centrum.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften. Platsen får överlåtas till någon annan på företaget.
ISO 9001 GRUND
Sending