Creator

ISO 9001 & ISO 14001, Personal

Personalens engagemang och kompetensutveckling är krav i ISO 9001 och ISO 14001. Många gånger är personalen inte ens medvetna om vad som förväntas av dem i deras kvalitets- och miljöarbete för att de inte erhållit någon grundläggande utbildning i varken systemkunskap eller de rutiner (arbetssätt) som berör dem i samband med att företaget bygg sitt system.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i olika delkrav och de arbetsuppgifter för att uppfylla kraven i ett kvalitets- och miljöledningssystem.

Målgrupp

Kursen är framtagen till all personal på företag som har ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt båda standarderna. Kursen kan användas av företag kommer att bygga och införa systemen inom överskådlig tid.

Ur kursens innehåll

  • Bakgrund
  • ISO 9001 & ISO 14001
  • Policy/Mål
  • Avvikelserapportering och hantering
  • Hantering av avfall
  • Hantering av kemikalier
  • Riskbedömning
  • Infrastruktur/Underhåll
  • Dokumentation
  • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av kursintyg

Kursavgift

Kontakta oss för Offert på nathalie@creator.nu eller på Tel: 070-714 74 18

Kursen blir företagsspecifikt och kan hållas som kick-off eller på annat sätt, enligt företagets önskemål.

Anmälan görs till nathalie@creator.nu eller på Tel: 070-714 74 18.

Efter anmälan erhålls bekräftelse om tider och plats per mail.