ISO KONSULT

ISO 9001 & ISO 14001, Personal

Personalens engagemang och kompetensutveckling är krav i ISO 9001 och ISO 14001. Många gånger är personalen inte ens medvetna om vad som förväntas av dem i deras kvalitets- och miljöarbete för att de inte erhållit någon grundläggande utbildning i varken systemkunskap eller de rutiner (arbetssätt) som berör dem i samband med att företaget bygg sitt system.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i olika delkrav och de arbetsuppgifter för att uppfylla kraven i ett kvalitets- och miljöledningssystem.

Målgrupp

Kursen är framtagen till all personal på företag som har ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt båda standarderna. Kursen kan användas av företag kommer att bygga och införa systemen inom överskådlig tid.

Ur kursens innehåll

 • Bakgrund
 • ISO 9001 & ISO 14001
 • Policy/Mål
 • Avvikelserapportering och hantering
 • Hantering av avfall
 • Hantering av kemikalier
 • Riskbedömning
 • Infrastruktur/Underhåll
 • Dokumentation
 • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av kursintyg

Kursavgift

Kontakta oss för Offert

Kursen blir företagsspecifikt och kan hållas som kick-off eller på annat sätt, enligt företagets önskemål.

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
ISO 9001 & ISO 14001, Personal
Skickar