Creator

ISO 9001 & ISO 14001

Under kursen kommer deltagande företag tillsammans med en erfaren konsult att bygga och dokumentera ett kvalitets- och miljösystem, integrerat, med avsikt att företagen skall certifieras till våren 2022 i båda standarderna.

Kursen ger dig

Ett komplett verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001 till ett förmånligt pris.
Hjälpmedel och för att minimera den egna arbetsbördan vid dokumentationen
Ett enkelt och lättanvänt system.
Kunskap och förståelse för kraven som ställs i standarderna
Möjligheter att byta erfarenheter och idéer med andra företag i syfte att förenkla och effektivisera.

Målgrupp

Alla typer av företag, i alla storlekar, som vill bygga ett kvalitets- och miljöledningssystem från grunden.

Ur kursens innehåll

  • Ledningens engagemang
  • Marknad och försäljning
  • Inköp
  • Utveckling och konstruktion
  • Produktion/utförande
  • Dokumentstyrning och informationssäkerhet
  • Konkreta exempel och praktiska tips

Kursstart
21 sept. 2021 Göteborg
Sista anmälningsdag 17 sept. 2021. Antalet platser är begränsade till max 5 företag pga Coronahänsyn

Mer information finns i nedanstående kursbeskrivning.

LADDA HEM KURSBLAD

Intresseanmälan görs via formuläret.