Creator

KURSUTBUD


Kompetensutveckling är en viktig förutsättning i upprättande och underhåll av samtliga ISO system. Därför erbjuder vi introduktion, implementering och fördjupningskurser inom samtliga standarder som vi har praktiska erfarenheter av. Kurserna kan anpassas efter företagets behov och hålls på önskad plats!

 


Miljölagstiftning


Kurs riktad till företagsledare, systemansvariga och internrevisorer i den miljölagstiftning som berör deras verksamheter.

LÄS MER

ISO 14001, Miljösystem


Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig miljöarbete enligt ISO 14001. Kursen är baserad på ISO 14001:2015.

LÄS MER

 


ISO 45001, Arbetsmiljösystem


Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå Arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.

LÄS MER

ISO 9001, Kvalitetssystem


Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå ISO 9001. Kursen är baserad på ISO 9001:2015.

LÄS MER

 


Internrevision


Kurs riktad till personal som har till uppgift att göra interna revisioner.

LÄS MER

ISO 9001 & ISO 14001


Kurs för att under 7 tillfällen, i grupp med andra företag, bygga och dokumentera ett kvalitets- och miljöledningssystem under ledning av en erfaren konsult. Kursstart hösten 2021 med certifiering  till våren 2022.

LÄS MER