ISO KONSULT

KURSER UNDER 2018


Kompetensutveckling är en viktig förutsättning i upprättande och underhållande av samtliga ISO system. Därför erbjuder vi introduktion, implementering och fördjupningskurser inom samtliga standarder som vi har praktiska erfarenheter av.

 


Miljöbalken


Vår kurs riktad till företagsledare, systemansvariga och internrevisorer i den miljölagstiftning som berör deras verksamheter.

LÄS MER

ISO 14001


Vår kurs riktad till alla som måste och vill lära sig miljöarbete enligt ISO 14001. Kursen är baserad på ISO 14001:2015 (Den senaste uppdateringen)

LÄS MER

 


ISO 45001


Vår kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå Arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 och AFS2001:1.

LÄS MER

ISO 9001


Vår kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå ISO 9001. Kursen är baserad på ISO 9001:2015 (Den senaste uppdateringen)

LÄS MER

 


Internrevision


Utbildning i internrevision, ett måste för värdeskapande internrevisioner.

LÄS MER

ISO 9001 & ISO 14001, Personal


Kurs med fokus på personal i certifierade företag i syfte att öka förståelsen och delaktigheten bland personalen.

LÄS MER

 


FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING


Vår utbildning där ni kan styra plats, innehåll och fokus, utifrån egna företagets behov.

LÄS MER

ISO 9001 & ISO 14001, INTEGRERAD


Deltagaren får lära sig hur man på bästa sätt kan integrera och praktisk tillämpa av standarderna i verksamheten.

LÄS MER