Creator

KURSUTBUD


Kompetensutveckling är en viktig förutsättning i upprättande och underhåll av samtliga ISO system. Därför erbjuder vi introduktion, implementering och fördjupningskurser inom samtliga standarder som vi har praktiska erfarenheter av. Kurserna kan anpassas efter företagets behov och hålls på önskad plats!

 


Miljölagstiftning


Kurs riktad till företagsledare, systemansvariga och internrevisorer i den miljölagstiftning som berör deras verksamheter.

LÄS MER

ISO 14001


Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig miljöarbete enligt ISO 14001. Kursen är baserad på ISO 14001:2015.

LÄS MER

 


ISO 45001


Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå Arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.

LÄS MER

ISO 9001


Kurs riktad till alla som måste och vill lära sig samt förstå ISO 9001. Kursen är baserad på ISO 9001:2015.

LÄS MER

 


Internrevision


Utbildning i internrevision, ett måste för värdeskapande internrevisioner.

LÄS MER

ISO 9001 & ISO 14001, Göteborg


Kurs för att under 8 tillfällen, i grupp med andra företag, bygga och dokumentera ett kvalitets- och miljöledningssystem under ledning av en erfaren konsult. Kursstart 13 mars 2020 med certifiering under november 2020.

LÄS MER