Creator

Miljölagstifitning, 1 dag

Vi fick en miljöbalk i Sverige redan 1998. De flesta som driver företag har hört talas om detta, det är dock väldigt få företagsledare som känner till att balken berör deras verksamhet på olika sätt.

Kursen ger dig

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.

Målgrupp

Kursen vänder sig till VD, Vice VD, Miljöchef, Miljösamordnare, Internrevisorer, Ansvariga för kemikaliehantering, avfallshantering och miljöfrågor.

Ur kursens innehåll

  • Bakgrund
  • Miljöbalken övergripande
  • Miljöbalkens hänsynsregler
  • Verksamhetsutövarens egenkontroll
  • Hantering av avfall
  • Hantering av kemikalier
  • Skydd mot olyckor
  • Brandfarliga varor
  • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av diplom

Kursavgift

Kontakta oss för offert!

Intresseanmälan görs via nedanstående formulär.

Efter anmälan erhålls bekräftelse om tider och plats per mail.