ISO KONSULT

OHSAS 18001

OHSAS 18001 är en internationell standard för ett arbetsmiljöarbete. I Sverige har vi långtgående förordningar och föreskrifter kring Systematiskt ArbetsMiljöarbete genom Arbetsmiljölagen. Det finns få olikheter mellan dessa laakrav och kraven i OSHSAS 18001. En skillnad är att det går att certifiera sig enligt OHSAS medan lagstiftarna förväntar sig att företag uppfyller gällande lagstiftning.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren en bra och detaljerad insikt i de krav som ställs i OHSAS 18001. Deltagaren får också kännedom om arbetsmiljölagen, förordningar och de föreskrifter som påverkar verksamheten som bedrivs. Deltagaren kommer efter kursen kunna fördjupa sig och svara på externa arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill förstå eller lära sig grunderna i ett aktivt arbetsmiljöarbete enligt lagkraven i Svensk lagstiftning och kraven i OHSAS 18001. Kursen är anpassad för VD, Ansvarig för arbetsmiljön i verksamheten, Arbetsmiljösamordnare, Internrevisorer, Produktionschef, Personalansvarig, Projektledare, Platschefer och Marknadschef.

Ur kursens innehåll

  • Bakgrund
  • Ledningens åtaganden
  • Riskidentifiering/Riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, AFS 2001:1
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Verksamhetsstyrning/Tillbudrapportering
  • Uppföljning/resurshantering
  • Dokumentation
  • Interna revisioner

Kursen avslutas med ett prov för erhållande av diplom

Kursavgift

7 500 kr/deltagare (exkl. moms). Vid flera än två deltagare från samma företag begär offert.

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kursen hålls den 19 oktober 2018 på Quality Park Hotell, Södertälje Centrum.

Anmälan görs till nathalie@creator.nu eller på Tel: 070-714 74 18.

Efter anmälan erhålls bekräftelse om tider och plats per mail.

 

OHSAS 18001 Grund
Skickar