ISO KONSULT

KONSULTHJÄLP TILL FÖRFOGANDE!


Creator har lång och gedigen erfarenhet inom nedanstående kompetensområden. Våra konsulter vägleder och hjälper er på plats från första start till certifiering mot önskade standarder. Det spelar ingen roll på vilken nivå ni befinner er, vi hjälper er vidare för att uppfylla era egna, kunders eller myndigheters krav och önskemål.

 

ISO 9001, Kvalitetssystem


ISO 9001 är den internationella standarden för kvalitetssäkring av verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller krav på vilka rutiner som skall finnas och vara styrda för att säkra kvaliteten i arbetsmomenten.

LÄS MER

ISO 14001, Miljösystem


ISO 14001 är den internationella standarden för miljöarbete i verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller åtaganden som företagen skall uppfylla för ett aktivt miljöarbete.

LÄS MER


ISO 45001, Arbetsmiljöarbete


ISO45001 är på motsvarande sätt en standard för styrning av ett aktivt arbetsmiljöarbete i alla typer av verksamheter. Standarden som ledningssystem har till syfte att förebygga olyckor och tillbud.

LÄS MER

ISO 13485


ISO 13485 är ett kvalitetssystem byggt på ISO 9001 men anpassad för verksamheter  som tillverkar Medicintekniska produkter.

LÄS MERSOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter för kvalitetsarbete


SOSFS 2011:9 är det kvalitetssystem som är anpassad  till verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Ledningssystemet är till för att skapa ordning och reda i verksamheten för att förebygga vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser.

LÄS MER