Creator

KONSULTHJÄLP TILL FÖRFOGANDE!


Creator har lång och gedigen erfarenhet inom nedanstående kompetensområden. Våra konsulter vägleder och hjälper er på plats från första start till certifiering mot önskade standarder. Det spelar ingen roll på vilken nivå ni befinner er, vi hjälper er vidare för att uppfylla era egna, kunders eller myndigheters krav och önskemål.

 

ISO 9001, Kvalitetssystem


ISO 9001 är den internationella standarden för kvalitetssäkring av verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller krav på vilka rutiner som skall finnas och vara styrda för att säkra kvaliteten i arbetsmomenten.

LÄS MER

ISO 14001, Miljösystem


ISO 14001 är den internationella standarden för miljöarbete i verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller åtaganden som företagen skall uppfylla för ett aktivt miljöarbete.

LÄS MER


ISO 45001, Arbetsmiljöarbete


ISO45001 är på motsvarande sätt en standard för styrning av ett aktivt arbetsmiljöarbete i alla typer av verksamheter. Standarden som ledningssystem har till syfte att förebygga olyckor och tillbud.

LÄS MER

ISO 13485, Medicintekniska produkter


ISO 13485 är ett kvalitetssystem byggt på ISO 9001 men anpassad för verksamheter  som utvecklar, tillverkar och säljer Medicintekniska produkter.

LÄS MER

 AFS 2001:1, Systematiskt Arbetsmiljöarbete


Enligt lag skall alla arbetsgivare undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Detta gör att Arbetsmiljöverket gör inspektioner på företag för att se att lagarna följs. Inspektionerna kan föranleda till viten alt avstängning när påpekanden inte åtgärdas.

LÄS MER

ISO 27001, Informationssäkerhet


Dagens samhälle blir allt mer digitalt, därmed ökar tillgängligheten för obehöriga att komma åt, förvanska och låsa ut informationen från dem som måste ha tillgång till detta. Med hjälp av arbetssätt enligt kraven i standarden ISO 27001 försvåras och förhindras risken för att informationen känslig information försvinner eller kommer i fel händer.

LÄS MER